Certifikáty


Licencia audítora CAA, s.r.o.

Licencia audítora CAA, s.r.o.

Licencia na poskytovanie audítorských služieb vydaná na základe splnenia podmienok ust. § 5 Zákona č. 466 / 2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov podľa ust. § 6


Osvedčenie daňového poradcu TCAA poradenská, k.s.

Osvedčenie daňového poradcu TCAA, k.s.

Osvedčenie o zápise právnickej osoby do zoznamu daňových poradcov podľa Zákona č. 78 / 1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov