História spoločnosti


V roku 1991, dva roky po zamatovej revolúcii, spojil podnikateľ Ľubomír Jošt myšlienku vlastnej poradenskej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami na poli ekonomiky a v Bratislave založil konzultačno-poradenskú kanceláriu C.A.T.

Zameranie kancelárie spočiatku určovala najmä potreba kvalifikovanej a spoľahlivej pomoci v neprehľadných podmienkach rozvíjajúcej sa trhovej ekonomiky.

Konzultačno-poradenská kancelária C.A.T. bola zameraná na zakladanie obchodných spoločností, vypracovávanie podnikateľských zámerov, účtovníctvo a zastupovanie klientov na finančnom trhu.

Cieľom C.A.T. sa stala zodpovedná úloha univerzálneho konzultanta. Metódou na dosiahnutie tohto cieľa sa stalo čo možno najširšie preberanie zodpovednosti za vnútropodnikové procesy svojich klientov a ich zastupovanie navonok.

V roku 1993 sa k Ľubomírovi Joštovi pridal jeho brat, Roman Jošt, aby o dva roky neskôr, v roku 1995, bola založená nová spoločnosť C.A.T. plus s.r.o.

Sledujúc pôvodnú ideu neustáleho osobnostného a profesionálneho rastu, založili v roku 1996 Ľubomír Jošt a Roman Jošt daňovú kanceláriu Jošt & Jošt, ktorá rozšírila portfólio ponúkaných služieb o atraktívnu oblasť daňového poradenstva.

V tom istom roku bola z troch poradenských spoločností sformovaná podnikateľská skupina s názvom C.A.T. group.

V duchu rozširovania činností získala C.A.T. group v roku 2004 audítorskú licenciu (CAA, s.r.o. audítorska spoločnosť) a v roku 2005 prešla rozsiahlou transformáciou, aby nakoniec snaha zakladateľov, Ľubomíra Jošta a Romana Jošta, vyústila do spoločnosti poskytujúcej komplexné poradenstvo v oblasti daní, auditu a účtovníctva s názvom TCAA, k.s..

V roku 2010 bola založená spoločnosť TCAA poradenská, k.s. ako špecialista na ekonomické poradenstvo.