Daňové poradenstvo


Daňové poradenstvo

  • Špecializované poradenstvo v oblasti jednotlivých daňových zákonov formou priebežne poskytovaného poradenstva.
  • Online konzultácie poskytované pre manažment, prípadne pre pracovníkov zodpovedných za ekonomiku spoločnosti.
  • Zastupovanie klientov na daňových úradoch prostredníctvom poskytnutej plnej moci.
  • Vzdelávanie odborných pracovníkov v daňovej oblasti.
  • Spracovanie daňových priznaní.
  • Daňový audit formou priebežne vykonávanej činnosti.
  • Poradenstvo pri uzatváraní obchodných zmlúv, s ohľadom na najoptimálnejšie daňové riešenie.
  • Medzinárodné plánovanie.