Účtovníctvo


Účtovníctvo

 • Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva.
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok, ktoré umožňuje priebežné sledovanie stavu majetku.
 • Inventarizácia majetku a záväzkov.
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky.
 • Zostavenie vnútropodnikových smerníc.
 • Vedenie mzdovej agendy, t.j. výpočet miezd, vedenie mzdových listov.
 • Spracovanie daňového priznania k DPH.
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov.
 • Účtovné poradenstvo online, formou telefónu prípadne internetu, poskytované skúsenými odborníkmi, ktorí sú certifikovaní v SKCú.
 • Zastúpenie pri kontrolách zo strany daňových úradov, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou.
 • Posúdenie ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov.